Clopotarul dacilor 107


                                                Al treilea ochi

Înălțarea sufletului conduce la trezirea ochiului sacru. După căderea planetei Urania peste Pămînt s-a creat pentru mult timp haos și dezechilibru în tot Universul. Omul din Dacia, fiind strîns legat cu ritmul cosmic, a suferit o cădere spirituală din cauza acestui dezechilibru. Acest mare dezastru a infectat ființa umană cu frică și, în consecință, a diminuat activitatea ochiului sacru căruia i se mai spune și glanda pineală. Pentru a scoate lumea din această amnezie spirituală, înțelepții Daciei au făcut o cușmă cu forma glandei pineale, pentru ca trăitorii acestor meleaguri să conștientizeze că desăvîrșirea spre dobîndirea fructului nemuritor nu se poate obține fără ca cel de-al treilea ochi să fie deschis. Urania, pînă a ajuns pe Pămînt, a lovit mai multe planete pe care exista viață – trăiau ciclopii, centaurii și multe alte creaturi. După această cădere, Pămîntul a devenit un laborator care – pînă la capăt, se subînțelege că a fost dirijat de undeva de Sus.
Străbunii noștri din acele sumbre timpuri se aflau într-o situație mai favorabilă adică se diferențiau prin înălțimea corpului, care era de șase metri. Cei slabi, cînd văd că cineva este mai puternic decît ei, se unesc pentru a-l doborî. Înțelepții Daciei au decis că, pentru a nu ne distruge, să ne amestecăm cu ei.  
Acum, la împlinirea vremii, acei cu ochiul deschis, prin activarea ADN-ului, își pot recupera corpul fizic de 6 metri dobîndit cîndva prin munca spirituală.
Cît timp nu este accesată, glanda pineală stă în formă latentă. Meditați serios spre acest ochi și, cu încetul, se va deschide. Important este ca, în primă fază, să nu vă concentrați ca să priviți prin el, ci să gîndiți.
După mesajele primite din Civilizația Vodă mi s-a comunicat că, la examenul final, sîntem cu toții egali în fața lui Dumnezeu. Toată omenirea se prezintă pentru a susține examenul la un singur nivel. Sigur că în toate timpurile cineva și-a dorit să treacă clasa cerească fără a munci. Să nu fie atît de siguri pe ei, căci, din fericire, nu omul decide. Această frînă artificială care i se pune omului pentru a-și trezi ochiul sacru va cădea în primul rînd pe acei care cred în aberații cum ar fi cea potrivit căreia ei îl pot încurca pe Dumnezeu să reformeze Pămîntul și întreaga omenire.  
Noi, trăitorii acestor meleaguri, sîntem și acum într-o poziție favorabilă. Treziți-vă ochiul sacru, iar restul se va petrece de la sine.
Alexandru Ștefan