Clopotarul dacilor 110


                                         Renașterea soarelui

Credința în soare nu a fost un moft pentru daci și nici o credință într-o claie de zei-dumnezei la care fiecare comunitate se închina. De mii de ani, sîntem un popor monoteist, am crezut mereu în nemurire și într-un singur Dumnezeu. El, Cel care, la fiecare sfîrșit de an solar venea, prin invocarea neamului, să ne salveze din această mocirlă pămîntească, în care cade – inconștient – toată lumea în acei 26.000 de ani pămîntești.
Învățăturile dacice îl pregăteau pe om din timp, pentru a cunoaște în profunzime evenimentele ce aveau loc la final de ciclu. Acei care nu au nici un fel de credință își caută o sticlă de șampanie sau de votcă și zic: dacă tot murim, măcar să murim fericiți și cu muzică. Există o altă categorie de oameni – cei ce s-au îmbătat cu propriile succese și au devenit tot un fel de alcoolici, în trufia lor.
Omenirea merge sigur numai în trei direcții – sex, putere și avere. În scurt timp, toate lucrurile se vor schimba atît de brusc, încît lumea întreagă va fi depășită de situație. Pe voi, cei care v-ați ancorat în materie, vă îndemn să vă treziți și să încercați să înțelegeți că mai există și altceva în această lume. Pe cei care se află deja pe drumul desăvîrșirii vă sfătuiesc să fiți atenți, căci capcanele haosului sînt tot mai complicate, pe măsură ce voi creșteți spiritual. Învingeți egoismul, învingeți acea parte din voi care vă îndeamnă să căutați plăcerea și să vă amăgiți că exact asta căutați și de asta aveți nevoie. Scuturați-vă de programele lumești și nu încercați să înțelegeți cu mintea ceea ce face Dumnezeu.  
Omul își sfîrșește școala de evoluție în luna decembrie 2012, iar soarele – începînd cu anul 2013. Dacii cunoșteau 32 de planete; dintre acestea, 8 erau considerate coordonatori; prin urmare, 24 de planete creșteau cîte un soare. Deci, la parada planetelor vor veni încă 24 de sori, care se unesc într-un singur soare.  Contopirea celor 24 de sori cu Marele Soare a început din anul 1989. În ierarhia Cerească, soarele actual este considerat cel de-al 24-lea, este cel mai mare dintre toți și cel mai aproape de Pămînt; în dimensiunea noastră, se consideră că acesta este cel de-al cincilea soare, care se va renaște în cel de-al șaselea.
Intrarea soarelui nostru în casa Marelui Soare va provoca mari dezastre pe Pămînt, orașele mari trebuie evitate căci vor fi mistuite de foc. Energia electrică nu va funcționa. Mulți citesc aceste rînduri și nu le vine să creadă că se poate întîmpla așa ceva. Datoria mea este să vă spun, voi faceți după cum credeți. Pregătiți-vă, căci vin timpuri grele, dar și cu mari speranțe pentru acei care cunosc schimbarea și reforma universală. Cine are la sat un culcuș, să-l pregătească cu de toate. Gazul va fi de mare folos și nu uitați de cuptoare. Acei ce se află în străinătate să vină acasă spre toamnă, căci tărîmul Daciei va fi lovit mai puțin. Cînd va fi primul mare cutremur în România, părăsiți orașele și nu vă mai întoarceți acolo. Duceți de pe acum cîte ceva la sat, ca să nu mergeți pe capul bătrînilor voștri părinți cu mîna goală.
Alexandru Ștefan